Share

YOU CAN EASILY RECOGNIZE THEM (56:7) BY WHAT THEY ARGUE (KORAN 47:30)

SHARE

1. Al-Qalam

Dan sesiapa yang berserah diri bulat-bulat kepada (keterangan) Allah sedang ia berusaha mengerjakan kebaikan, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada simpulan yang teguh dan kepada Allah jualah kesudahan segala urusan (baik/buruk).(31.22)

Sesungguhnya Syaitan itu tidak mempunyai sebarang pengaruh terhadap orang-orang yang beriman dan yang berserah bulat-bulat kepada (keterangan) Tuhan mereka. (16.99)

Iblis berkata: ”Wahai Tuhanku! Kerana Engkau telah menjadikan daku sesat, demi sesungguhnya aku akan memperelokkan segala jenis maksiat kepada Adam dan zuriatnya di dunia ini, dan aku akan menyesatkan mereka semuanya, Kecuali di antara zuriat-zuriat Adam itu hamba-hambaMu yang dibersihkan dari sebarang syirik”. Allah berfirman: “Inilah satu jalan yang lurus, yang tetap Aku memeliharanya. Sesungguhnya hamba-hambaKu, tidaklah ada bagimu sebarang kuasa untuk menyesatkan mereka, kecuali sesiapa yang menurutmu dari orang-orang yang sesat (dengan pilihannya sendiri)." (15.39-42)

Katakanlah: “Bawalah saksi-saksi (periwayat palsu) kamu memberi keterangan (melalui hadis palsu) bahawa Allah mengharamkan ini”. Kemudian jika mereka menjadi saksi, maka janganlah engkau turut sama membenarkan mereka (secara bermazhab dll); dan janganlah engkau turut hawa nafsu orang-orang yang mendustakan ayat-ayat keterangan Kami, dan orang-orang yang tidak beriman kepada hari akhirat, sedang mereka pula menyamakan (sesuatu yang lain) dengan Tuhan mereka (syirik). (6.150) . . . Sesungguhnya Allah tidak akan mengampunkan dosa syirik mempersekutukanNya, dan akan mengampunkan dosa yang lain dari itu.. (4.48)

Tidak ada kewajipan yang ditugaskan kepada Rasulullah selain daripada menyampaikan sahaja. (5.99).

Catatan: Al-Quran adalah wahyu diucapkan Rasulullah dan tiada seorang pun dapat membuktikannya dari Allah. Oleh itu, maksud mentaati Allah dan RasulNya adalah mentaati al-Quran. Ini kerana al-Quran itulah hadis Rasulullah SAW. Oleh umat Islam perlulah berhati-hati untuk menerima hadis yang jelas-jelas adil dan tidak bercanggah dengan al-Quran; UIA Malaysia Project

Quran Theme: Unity in Diversity

Pada mulanya manusia itu 'umat yang satu' (∴ Islam). (2.213)

Dan tidak seekor pun binatang yang melata di bumi, dan tidak seekor pun burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan mereka umat-umat (yang satu) seperti kamu. Tiada Kami tinggalkan sesuatu pun di dalam kitab Al-Quran ini... (6.38)

Patutkah mereka mencari sistem hidup selain sistem kehidupan Allah? Padahal kepadaNyalah Islam (أَسْلَمَ ; ∴ umat yang satu) segala apa yang di langit dan di bumi, sama ada dengan sukarela ataupun terpaksa... (3.83)

Sebaliknya:

Dan kalaulah Tuhanmu menghendaki, tentulah Ia menjadikan manusia 'umat yang satu' (∴ Islam). Tetapi mereka terus-menerus berselisihan, kecuali orang-orang yang diberi rahmat oleh Tuhanmu... (11.118-119)

Dan tiadalah manusia pada mulanya kecuali 'umat yang satu' (∴ Islam). Kemudian mereka berselisih. Dan kalau tidaklah kerana ketetapan terdahulu dari Tuhanmu, tentulah telah diputuskan di antara mereka mengenai apa yang mereka perselisihkan itu.(10.19)

Oleh itu:

Sesungguhnya orang-orang yang memecah-belahkan cara hidup (دِينَهُمْ) dan mereka menjadi berpuak-puak/ beragama/ bermazhab (شِيَعًا) tiadalah engkau terkait sedikitpun dengan mereka...(6.159)

Bagi kamu sistem hidup kamu
(sectarianism, beragama, berpuak, bermazhab, bigotism)

dan bagiku sistem hidup aku
(manusia itu 'umat yang satu' (2.213) - unity in diversity)
(109.6)

Dan sesiapa yang mencari cara hidup selain Islam (umat yang satu), maka tetap tidak diterima daripadanya, dan ia pada hari akhirat kelak dari orang-orang yang rugi. (3.85)