Share

Petunjuk yang lengkap


Tidakkah cukup bagi mereka bahawa Kami telah menurunkan kepadamu Al-Quran yang dibacakan kepada mereka? (29.51)

Atau

41.44 : [...] Katakanlah: “Al-Quran itu, menjadi petunjuk serta penawar bagi orang-orang yang beriman; dan sebaliknya orang-orang yang tidak beriman, (Al-Quran) menjadi sebagai satu penyakit yang menyumbat telinga mereka (bukan penawar); dan ia juga merupakan gelap-gelita yang menimpa mereka (bukan cahaya). Mereka itu orang-orang yang diseru dari tempat yang jauh (masakan dapat mendengar)”.

9.125 : Adapun orang-orang yang ada penyakit dalam hati mereka maka surah Al-Quran itu menambahkan kekotoran kepada kekotoran yang ada pada mereka; dan mereka mati, sedang mereka berkeadaan kafir.

4.60 : Tidakkah engkau (hairan) melihat orang-orang yang mendakwa bahawa mereka telah beriman kepada Al-Quran yang telah diturunkan kepadamu dan kepada yang telah diturunkan dahulu daripadamu? (Tetapi) Mereka suka hendak berhakim kepada Taghut, padahal mereka telah diperintahkan supaya kufur ingkar kepada Taghut itu. Dan Syaitan pula sentiasa hendak menyesatkan mereka dengan kesesatan yang amat jauh.


Al-Quran hidayah yang cukup lengkap 


45.11 : Al-Quran ini ialah hidayah petunjuk yang cukup lengkap dan orang-orang yang kufur ingkar akan ayat-ayat penerangan Tuhannya mereka akan beroleh azab dari jenis azab seksa yang tidak terperi sakitnya.

45.20 : Al-Quran ini menjadi panduan-panduan yang membuka matahati manusia, dan menjadi hidayah petunjuk serta membawa rahmat bagi kaum yang meyakini (kebenarannya).

27.1-2 : Taa, siin. Ini ialah ayat-ayat Al-Quran, juga Kitab yang jelas nyata. Menjadi hidayah petunjuk dan berita gembira bagi orang-orang yang beriman.

27.77 : Dan sesungguhnya Al-Quran itu menjadi hidayah petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman.

31.2-3 : Ini ialah ayat-ayat Kitab (Al-Quran) yang mengandungi hikmat-hikmat dan kebenaran yang tetap kukuh. Menjadi hidayah petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang sedia mengerjakan amal-amal yang baik.

39.23 : Allah telah menurunkan sebaik-baik perkataan iaitu Kitab Suci Al-Quran yang bersamaan isi kandungannya antara satu dengan yang lain, yang berulang-ulang (keterangannya, dengan berbagai cara); yang kulit badan orang-orang yang takut kepada Tuhan mereka menjadi seram; kemudian kulit badan mereka menjadi lembut serta tenang tenteram hati mereka menerima ajaran dan rahmat Allah. Kitab Suci itulah hidayah petunjuk Allah; Allah memberi hidayah petunjuk dengan Al-Quran itu kepada sesiapa yang dikehendakiNya; dan sesiapa yang disesatkan Allah, maka tidak ada sesiapa pun yang dapat memberi hidayah petunjuk kepadanya.


Al-Quran mudah diambil pengajaran


87.8 : Dan Kami tetap memberi kemudahan kepadamu untuk cara kehidupan yang mudah diterima oleh akal yang sihat.

54.17 : Dan demi sesungguhnya! Kami telah mudahkan Al-Quran untuk menjadi peringatan dan pengajaran maka adakah sesiapa yang mahu mengambil peringatan dan pelajaran?

54.22 : Dan demi sesungguhnya! Kami telah mudahkan Al-Quran untuk menjadi peringatan dan pengajaran maka adakah sesiapa yang mahu mengambil peringatan dan pelajaran?

54.32 : Dan demi sesungguhnya! Kami telah mudahkan Al-Quran untuk menjadi peringatan dan pengajaran maka adakah sesiapa yang mahu mengambil peringatan dan pelajaran?

54.40 : Dan demi sesungguhnya! Kami telah mudahkan Al-Quran untuk menjadi peringatan dan pengajaran maka adakah sesiapa yang mahu mengambil peringatan dan pelajaran?


Pengajaran al-Quran adalah terperinci


11:1 : Al-Quran sebuah Kitab yang tersusun ayat-ayatnya dengan tetap teguh kemudian dijelaskan pula kandungannya secara terperinci.

10.37 : Dan bukanlah Al-Quran ini sesuatu yang boleh diada-adakan oleh yang lain dari Allah tetapi Al-Quran itu diturunkan oleh Allah untuk membenarkan Kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan untuk menjelaskan secara terperinci hukum-hukum Syarak yang diwajibkan (atas kamu) tidak ada sebarang syak dan ragu-ragu pada Al-Quran itu tentang datangnya dari Allah Tuhan yang mencipta dan mentadbirkan sekalian alam.

7.52 : Dan sesungguhnya Kami telah datangkan kepada mereka, sebuah Kitab (Al-Quran) yang Kami telah menjelaskannya secara terperinci berdasarkan pengetahuan untuk menjadi hidayah petunjuk dan rahmat, bagi orang-orang yang beriman.

7.174 : Dan demikianlah Kami menjelaskan ayat-ayat keterangan Kami secara terperinci dan supaya mereka kembali (kepada kebenaran).

6.55 : Dan demikianlah Kami terangkan ayat-ayat Al-Quran secara terperinci (supaya jelas jalan yang benar) dan supaya jelas pula jalan orang-orang yang berdosa.

6.126 : Dan inilah jalan Tuhanmu (ugama Islam) yang betul lurus. Sesungguhnya Kami telah menjelaskan ayat-ayat keterangan (Kami) secara terperinci bagi kaum yang mahu beringat – insaf.

7.32 : [...] Demikianlah Kami jelaskan ayat-ayat keterangan Kami secara terperinci bagi orang-orang yang (mahu) mengetahui.

6.105 : Dan demikianlah Kami menerangkan ayat-ayat keterangan Kami secara terperinci dan supaya mereka berkata: “Engkau telah mempelajarinya (dari orang-orang lain) dan supaya kami menerangkan (Al-Quran) itu kepada orang-orang yang (mahu) mengetahui."

6.114 : “Patutkah aku hendak mencari hakim selain dari Allah, padahal Dia lah yang menurunkan kepada kamu kitab Al-Quran yang jelas nyata kandungannya secara terperinci?” Dan orang-orang yang Kami berikan kitab, mengetahui bahawa Al-Quran itu adalah diturunkan dari Tuhanmu dengan sebenar-benarnya. Oleh itu, jangan sekali-kali engkau menjadi dari golongan yang ragu-ragu.

6.119 : Dan tidak ada sebab bagi kamu, (yang menjadikan) kamu tidak mahu makan dari yang disebut nama Allah ketika menyembelihnya padahal Allah telah menerangkan secara terperinci kepada kamu apa yang diharamkanNya atas kamu kecuali apa yang kamu terpaksa memakannya? Dan sesungguhnya kebanyakan manusia hendak menyesatkan dengan hawa nafsu mereka dengan tidak berdasarkan pengetahuan Sesungguhnya Tuhanmu, Dia lah yang lebih mengetahui akan orang-orang yang melampaui batas.Al-Quran bukanlah ajaran sesat dari syaitan


81.25 : Dan sebenarnya Al-Quran itu bukanlah perkataan Syaitan yang kena rejam.

26.210-211 : Dan Al-Quran itu pula tidak sekali-kali dibawa turun oleh Syaitan-syaitan. Dan tidak layak bagi Syaitan-syaitan itu berbuat demikian, dan mereka juga tidak akan dapat melakukannya.

16.99 : Sesungguhnya Syaitan itu tidak mempunyai sebarang pengaruh terhadap orang-orang yang beriman dan yang berserah bulat-bulat kepada (keterangan) Tuhan mereka.

3.175 : Sesungguhnya (pembawa berita) yang demikian itu ialah syaitan yang menakut-nakutkan (kamu terhadap) pengikut-pengikutnya. Oleh itu, janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaKu, jika betul kamu orang-orang yang beriman.

26.221-227 : Mahukah, Aku khabarkan kepada kamu, kepada siapakah Syaitan-syaitan itu selalu turun? Mereka selalu turun kepada tiap-tiap pendusta yang berdosa. Yang mendengar bersungguh-sungguh (apa yang disampaikan), sedang kebanyakan beritanya adalah dusta. Dan Ahli-ahli syair itu, diturut oleh golongan yang sesat, tidak berketentuan hala. Tidakkah engkau melihat bahawa mereka merayau-rayau dengan tidak berketentuan hala dalam tiap-tiap lembah (dengan angan-angan kosong)? Dan bahawa mereka memperkatakan apa yang mereka tidak melakukannya? Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh (dari kalangan penyair itu), dan mereka pula mengingati Allah banyak-banyak, serta mereka membela diri sesudah mereka dianiaya. Dan orang-orang yang melakukan sebarang kezaliman, akan mengetahui kelak, ke tempat mana, mereka akan kembali.


Syarat sahnya beriman kepada al-Quran


11.17 : Jika demikian, adakah sama mereka itu dengan orang-orang yang keadaannya sentiasa berdasarkan bukti yang terdapat dari (benda-benda yang diciptakan oleh) Tuhannya, dan diikuti oleh Kitab Suci Al-Quran memberi kenyataan – sebagai saksi dari pihak Tuhan meneguhkan bukti yang tersebut; dan sebelum itu, kenyataan yang serupa diberi oleh Kitab Nabi Musa yang menjadi ikutan dan rahmat (kepada umatnya)? Orang-orang yang berkeadaan demikian, mengakui – menerima Al-Quran; dan sesiapa ingkar akan Al-Quran itu dari kumpulan-kumpulan kaum kafir, maka nerakalah dijanjikan menjadi tempatnya. Oleh itu, janganlah engkau (wahai Muhammad) menaruh perasaan ragu-ragu terhadap Al-Quran, kerana sesungguhnya Al-Quran itu adalah perkara yang benar dari Tuhanmu, tetapi kebanyakan manusia tidak percaya kepadanya.