Share

YOU CAN EASILY RECOGNIZE THEM (56:7) BY WHAT THEY ARGUE (KORAN 47:30)

SHARE

Pengenalan Blog

Objektif
Padahal kepadaNyalah Islam (أَسْلَمَ) sekalian makhluk yang ada di langit dan di bumi, sama ada dengan sukarela ataupun terpaksa.. (3.83)
Persoalan
Apa itu Islam?

Oleh itu...
Matlamat

Persoalan inilah saya fikirkan dan usahakan. Sampai hari ini belum memahami sepenuhnya. Semakin mencari semakin banyak perlu dimengertikan. Masih banyak perlu difahami bagaimana sunnatullah berfungsi mengeseimbangkan keseluruhan makhluk dan kehidupan bagi mencapai satu titik keadilan kepada semua, tanpa menzalimi satu apa pun. Allahu Ahad, Satu dan Maha Adil; Sesungguhnya Allah tidak sekali-kali menganiaya sekalipun seberat zarah (4.40). Ini yang utama bagi hidup saya.

Bagaimanakah semua ini dapat dijelaskan?

Kini saya memulakan blog ini sebagai usaha masa lapang untuk memahami kembali dengan lebih teratur. Sebenarnya sudah lama dan terdapat menghampiri 12 ribu posts berkaitan terjemahan al-Quran  tetapi belum saya published sebab masih banyak perlu diperbetulkan dari masa ke semasa.

Matlamat saya sekadar mencari pemahaman dari perspektif kemanusiaan serta kehidupan yang praktikal, deen dan dari sudut yang jelas serta dapat memenuhi beban pembuktian yang nyata. Semuanya sekadar pedoman sendiri.

Diri Saya

Saya bukanlah guru agama dan blog ini tidak mengajar agama. Bagi saya agama adalah sesuatu yang kurang realistik dan terdapat banyak persolan yang tidak dapat dirungkai secara benar. Sesuai dengan keadaannya Islam juga tidak digambarkan sebagai agama, teapi sebagai Ad-Din.

Saya pula bekerjaya di bidang perundangan dan menguji sistem keadilan negara. Oleh itu saya berminat mencari maksud keseimbangan sebenar, dan mengambil peranan sebagai saintis perundangan yang mengkaji hubungan kemanusiaan; A scientist, in a broad sense, is one engaging in a systematic activity to acquire knowledge. Saya juga mengamalkan disiplin logik dan mengkaji struktur perkataan bagi melihat kebenaran mana-mana kesimpulan.

Saya percaya semua dari kita adalah saintis apabila mengikut disiplin ilmu dan amalan yang tertentu, menentusahkannya dari alam serta memanfaatkannya bagi mencapai keseimbangan hidup yang lebih baik kepada semua. Bagi mencapai hikmah dan menurut bidang yang saya ceburi, hikmah untuk mencapai masyarakat yang satu hati, satu jasad, satu tindakan dan satu manusia. Sesuatu yang tidak mengancam kehidupan lain kerana menganggap sebagai dirinya.

Jadi matlamat saya bukanlah keagaamaan tetapi mengkaji prinsip keadilan di dalam al-Quran yang universal, tanpa diskriminasi keagamaan. Ianya sekadar minat meneliti corak keadilan yang terkandung di dalam kitab suci, berserta perbandingannya ke atas penciptaan dan alam; To understand is to perceive pattern and consistency, and to live with it. Saya berminat meneliti penjelasan Pencipta ke atas kehidupan dan juga maksud manusia. Tiada kaitannya dengan keagamaan tetapi manusia dan realiti kehidupan. Tanpa kemanusiaan, tiadalah manusia.

Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kemudian Kami kembalikan dia ke serendah-rendah peringkat orang-orang yang rendah (sifat kebinatangan) (95.4-6)

Oleh itu jika ada yang terbaca, harapnya tiada salah faham kerana blog ini tidak menceritakan Agama Islam tetapi sekadar makmal kehidupan dan sessi brainwashed. Saya tidak mewakili mana-mana agama serta mazhab. Mungkin juga pencarian dan perjuangan hidup saya menjadikan agama itu sesuatu yang tidak relevan dan sangat kecil bagi kehidupan saya. Pencarian untuk memahami satu sistem kehidupan yang universal.. memahami satu, menyeluruh.

Say: He, Allah, the One. Allah, the Absolute" (112.1-2)

Truth is one and absolute.. and it is not a religion.