Share

YOU CAN EASILY RECOGNIZE THEM (56:7) BY WHAT THEY ARGUE (KORAN 47:30)

SHARE

Muhkamat

Sebelum ini berkaitan kronologi penurunan surah, waktu mengkaji al-Quran dan langkah memanfaati al-Quran. Kini bentuk pemilihan ayat yang perlu diberi perhatian untuk memformulasikan satu pegangan hidup yang praktikal, Ad-Deen. Ini kerana orang yang sebenar-benarnya beriman itu tiada sebarang keraguan. walaupun 0.1%.

Sesungguhnya orang-orang yang sebenar-benarnya beriman hanyalah orang-orang yang percaya kepada Allah dan RasulNya, kemudian mereka tidak ragu-ragu lagi... (49.15)

Bagaimana semua ini dapat dijelaskan secara nyata?

Maksud mentaati Allah dan RasulNya

Terlebih dahulu saya ingin katakan ayat 'Allah dan RasulNya' atau 'mentaati Allah dan RasulNya' adalah merujuk kepada menuruti dan mentaati al-Quran. Ini kerana al-Quran diturunkan dalam bentuk wahyu yang diucapkan melalui Rasulullah. Oleh itu adalah mustahil masyarakat beragama dan golongan Ahli Kitab menerima al-Quran itu dari Allah, kecuali secara beriman bulat-bulat kepada ucapan Rasul yang menyampaikannya.

Sehubungan itu maksud sebenar mentaati Rasul di dalam al-Quran adalah mentaati al-Quran itu sendiri. Al-Quran itu ucapan Rasul yang menyampaikannya, dan al-Quran itulah hadis yang sebenar. Ianya tiada kena mengena dengan cerita mulut yang dikumpulkan orang luar dan dijadikan dalam bentuk bertulis melebihi 200 tahun selepas kewafatan Rasulullah. Bahagian ini akan dijelaskan dengan lebih lanjut pada post lain. Buat masa ini ianya sekadar menjelaskan maksud 'mentaati Allah dan RasulNya' di dalam al-Quran.

Tiada keraguan

Kini maksud ' orang-orang yang percaya kepada Allah dan RasulNya ' ialah percaya kepada al-Quran, dan mereka tidak ragu-ragu lagi, walaupun 0.1%. Maka itu di sinilah kepentingan berkaitan pemilihan ayat yang sesuai untuk dijadikan prinsip kehidupan yang praktikal. Saya bermula dengan prinsip dan kemudian menyentuh mengenai rasional disebalik prinsip di sini.


Prinsip Utama


Dia lah yang menurunkan kepadamu Kitab Suci Al-Quran. Sebahagiannya ayat-ayat Muhkamat (yang tetap, tegas dan nyata maknanya serta jelas maksudnya). Itulah mesej utama Al-Quran. Dan selainnya ayat-ayat Mutasyabihat (yang samar dan mempunyai lebih maksud). Maka adapun orang-orang orang-orang yang dalam hatinya cenderung kepada kesesatan, maka mereka selalu menuruti ayat-ayat Mutasyabihat untuk menimbulkan fitnah dan mencari-cari penjelasannya. Padahal tidak ada yang mengetahui penjelasannya kecuali Allah. Dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata: "Kami beriman kepada ayat-ayat Mutasyabihat, semuanya itu dari sisi Tuhan kami." Dan tiada yang mengambil peringatan (meninggalkan ayat Mutasyabihat) kecuali orang-orang yang berakal. (3.7)

Kesimpulan

           IF verse is entirely clear
                      THEN follow that verse
           ELSE no one knows its interpretation (ignore the verse)

Bagi saya, orang sebenar-benar beriman tiada keraguan kerana mereka memerhatikan perintah dan larangan berbentuk muhkamat serta tidak mengendahkan ayat mutasyabihat atau kekeliruan. Mereka juga tidak mengendahkan rujukan luar yang bercanggah dengan al-Quran; Tidak ada kewajipan yang ditugaskan kepada Rasulullah selain daripada menyampaikan sahaja (5.99).  Golongan ini berserah diri bulat-bulat ke atas ayat berbentuk muhkamat berkaitan kehidupan praktikal. Mereka melakukan kebaikan dan menyerahkan diri mereka bulat-bulat kepada semua nilai kehidupan yang adil dan seimbang, serta menolak bulat-bulat semua ketidakadilan dan ketidakseimbangan, tanpa diskriminasi agama.

Dan sesiapa yang berserah diri bulat-bulat kepada (keterangan) Allah sedang ia berusaha mengerjakan kebaikan, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada simpulan yang teguh dan kepada Allah jualah kesudahan segala urusan. (31.22)

Oleh itu isu-isu mengenai syurga, neraka, dosa, pahala, malaikat, puak yang terselamat atau sebarang persoalan yang tidak dapat dijelaskan atau dibuktikan secara nyata melalui al-Quran adalah sama sekali tidak relevan. "Tidak ada yang mengetahui penjelasannya kecuali Allah (3.7)." Kesannya golongan beriman mempunyai asas keimanan yang teguh dan tidak berbelah bahagi, serta lebih mudah untuk berada di jalan yang lurus dan benar. Mereka menjadi golongan yang tidak ragu-ragu.

Dan pada hari itu mereka semua menyerah diri bulat-bulat kepada (keterangan) Allah, dan hilang lenyaplah dari mereka apa yang telah mereka ada-adakan (16.87).

Sesungguhnya Syaitan itu tidak mempunyai sebarang pengaruh terhadap orang-orang yang beriman dan yang berserah bulat-bulat kepada (keterangan) Tuhan mereka. (16.99)

Rasional mengetepikan mutasyabihat

Sebaliknya golongan yang cenderung ke arah kesesatan dan munafik akan mencari ayat berbentuk mutasyabiat. Golongan ini bertekak bagi isu maksud tangan dan kaki Allah, malaikat, syurga, neraka, solat, Dajjal, Imam Mahdi, Nabi Isa a..s. dan sebagainya. Kesannya mereka akan berkelahi sesama sendiri, berpuak-puak dan juga bunuh membunuh sesama sendiri.

mereka bermain-main dalam keragu-raguan. (44.9)

Orang beriman tiada keraguan. Hidup mereka sangat jelas, tanpa sesuatu apa pun yang tersembunyi. Sifat ragu-ragu adalah ciri-ciri orang munafik dan tidak beriman, bukan sifat orang-orang beriman.

Sesungguhnya yang akan meminta izin kepadamu hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan yang hati mereka ragu-ragu. Oleh itu mereka sentiasa bingung teragak-agak dalam keraguannya. (9.45)

Oleh itu sifat-sifat ini sebenarnya menyelamatkan golongan yang beriman. Ini adalah petanda jelas kepada kehadiran golongan munafik, siapa pun mereka. Mereka terpelihara dan tidak langsung terpengaruh dengan pengakuan wali Allah, ulama muktabar atau tersohor, kuasa sakti dan magik, janggut tebal dan muka berseri. Semuanya itu tidak bernilai, dan mana-mana orang beriman dengan mudah berupaya menghidu kehadiran gologan munafik, hanya golongan munafik tidak menyedarinya.

Dan di antara manusia ada yang berkata: “Kami telah beriman kepada Allah dan kepada hari akhirat”; padahal mereka sebenarnya tidak beriman. Mereka hendak memperdayakan Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka hanya memperdaya dirinya sendiri, sedang mereka tidak menyedarinya. (2.8-9)

Ini kerana kita perlu menyedari bahawa al-Quran bukan sekadar memberikan petunjuk tetapi menjadi faktor yang membawa kesesatan kepada golongan munafik dan kafir. Dalam pada itu, ianya menjadi penyelamat kepada orang beriman. Inilah keunikan al-Quran.

Adapun orang-orang yang ada penyakit dalam hati mereka maka surah Al-Quran itu menambahkan kekotoran kepada kekotoran yang ada pada mereka; dan mereka mati, sedang mereka berkeadaan kafir. (9.125)

Ayat di bawah ini Allah menjelaskan faktor terdapatnya ayat berbentuk mutasyabihat di dalam al-Quran. Ianya adalah perangkap untuk menyesatkan orang munafik dan tidak beriman.

Pengawal dan penjaganya adalah sembilan belas. Dan Kami tidak menjadikan pengawal-pengawal neraka itu melainkan malaikat, dan Kami tidak menerangkan bilangan mereka melainkan dengan satu bilangan yang menyebabkan kesesatan dan kesengsaraan orang-orang kafir itu.

Supaya (1) orang-orang yang diberi Kitab boleh percaya dengan yakin, dan supaya (2) orang-orang yang beriman bertambah imannya; dan juga supaya (3) orang-orang yang diberi Kitab dan orang-orang yang beriman itu tidak ragu-ragu;

dan supaya (4) orang-orang yang ada penyakit dalam hatinya dan orang-orang kafir berkata:

Apakah yang di maksudkan oleh Allah dengan menyebutkan bilangan ganjil ini?

Demikianlah Allah menyesatkan sesiapa yang dikehendakiNya, dan memberi hidayah petunjuk kepada sesiapa yang dikehendakiNya; dan tiada yang mengetahui tentera Tuhanmu melainkan Dia lah sahaja. Dan neraka itu tidak lain hanyalah menjadi peringatan bagi manusia. (74.30-31)

Allah telah memberikan penerangan yang jelas bahawa ' Demikianlah Allah menyesatkan sesiapa yang dikehendakiNya ' melalui ayat-ayat berbentuk mutasyabihat di dalam al-Quran.  Selanjutnya Allah mengulangi prinsip yang sama, iaitu ' tidak ada yang mengetahui penjelasannya kecuali Allah' (3.7), dan 'tiada yang mengetahui tentera Tuhanmu melainkan Dia lah sahaja'  (74.31).

Oleh itu bagaimana boleh diterima akal terdapat seseorang yang dapat menerangkannya apabila Allah sendiri telah memberi peringatan bahawa 'tiada yang mengetahui penjelasannya'?

Bahkan mereka pula terburu-buru mendustakan Al-Quran yang fahaman mereka tidak dapat meliputi segala isi pengetahuannya, dan belum datang kepada mereka kenyataan yang menjelaskan kebenarannya. Demikianlah juga orang-orang sebelum mereka mendustakan (Kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada mereka). Maka lihatlah bagaimana akibat orang-orang yang zalim itu. (10.39)

Persoalannya kini ialah ke manakah semuanya ini akan berakhir ? Ia akan berakhir dengan pendustaan.

Katakanlah (kepada kaum yang mengada-adakan sesuatu hukum): “Sudahkah kamu nampak baik-buruknya sesuatu yang diturunkan Allah untuk manfaat kamu itu sehingga dapat kamu jadikan sebahagian daripadanya haram, dan sebahagian lagi halal?” Katakanlah lagi: “Adakah Allah izinkan bagi kamu berbuat demikian, atau kamu hanya mengada-adakan secara dusta terhadap Allah?”. (10.59)

Oleh itu al-Quran telah memberikan petunjuk yang jelas, hanya keimanan yang membezakan manusia. Sekadar apa yang saya faham...

Perkara yang benar ialah yang datang dari Tuhanmu. Maka jangan sekali-kali engkau menjadi dari orang-orang yang ragu-ragu. (3.60)