Share

Metodologi al-Quran

Post sebelum ini saya memberikan alasan mengerti tujuan hidup berasaskan al-Quran. Seperkara yang menjadi persoalan ialah bagaimana ayat-ayat al-Quran boleh difahami dengan benar? Ini adalah persoalan yang paling utama.

Adakah pemahaman al-Quran hak ekslusif ulama dan ahli-ahli agama? Sepertimana yang juga di dakwa ulama dan ahli-ahli agama Yahudi dan Nasrani mengikut fakta al-Quran?

We can't study the light by flooding it with darkness...

MetodologiPada fahaman saya al-Quran telah menetapkan prinsip menentukan kebenaran terjemahan, tafsiran atau apa jua hukum di dalam Islam. Prinsipnya sangat mudah dan boleh dikuasai sesiapa sahaja.

1. Tiada Perselisihan


    Patutkah mereka tidak mahu memikirkan isi Al-Quran?
    (iaitu merujuk kepada terjemahan, tafsiran dan segala hukum-hukum Islam)
    Kalaulah (terjemahan, tafsiran, hukum) Al-Quran itu bukan dari sisi Allah
    nescaya mereka akan dapati perselisihan yang banyak di dalamnya
    (4.82)


Pendapat Manusia
2. Beriman Secara Keseluruhannya
3. Tidak Mengendahkan Mutasyaabihat4. Tiada Bidaah

Kesimpulannya

keseluruhannya...ayat - akar


Kepentingannya

Al-Quran mengambil masa beribu-ribu tahun untuk Allah memberikan peringatan berdasarkan fakta nyata daripada sejarah.


Jalan yang lurus


Hanya ada satu jalan yang lurus dan dipelihara Allah, iaitu bebas daripada segala bentuk syirik.


Secara kasarnya al-Quran tidak berupaya difahami secara betul tanpa melalui (4) peringkat utama, iaitu (a) meneliti ayat-ayat al-Quran yang tiada perselisihan, (b) menyucikan diri daripada segala bentuk syirik, (c)


1. Bolehkah saya berserah diri mempercayai terjemahan al-Quran?

Tidak boleh! Bahasa Arab hari ini bukanlah bahasa al-Quran tetapi berasal daripada Parsi. Bahasa al-Quran (quraish dialect) telah pupus dan tiada yang menuturkan bahasa ini. Bukti kepada bahasa arab hari ini bukan bahasa al-Quran ialah orang arab sendiri tidak dapat memahami al-Quran dengan betul dan meraba-raba dalam kegelapan.

Oleh itu, pemahaman al-Quran mestilah menurut langkah-langkah yang dinyatakan dalam ayat. . .


2. Bolehkah saya berserah diri mempercayai hadis?

Hadis hanya dibukukan lebih kurang 250 tahun selepas kematian Rasulullah SAW. Oleh itu pada diri saya ianya semata-mata kata dengar (hearsay), sangkaan dan spekulasi dan tidak dapat dijadikan sebagai iktikad bagi menentukan kebenaran.


3. Bolehkah saya berserah diri mempercayai ulama?


4. Bolehkah saya berserah diri mempercayai pemimpin?


5. Bolehkah saya berserah diri mempercayai golongan majoriti?Apa itu Muslim?